خدمات


خدمات مهندسین ومشاورین شرکت تعیین محل احداث گلخانه ومشاوره اصولی ومهندسی در انتخاب بهترین طرح ممکن باتوجه به شرایط اب وهوایی منطقه ومحل جغرافیایی با ارسال بهترین مهندسان در قالب نصب سازه وراهنمایی ومشاوره گلخانه داران در باره کشت های گلخانه ای ودوره های کاشت داشت وبرداشت محصول ومعرفی بهترین بازارها برای فروش محصولات.
 هدف از تولیدات محصولات گلخانه ای بالا بردن سطح کیفی محصول در برابرشرایط اب وهوایی افات وبیماریها می باشدهمچنین در کشت گلخانه ایی با توجه به کشت فضای باز  بازدهی بیشتری خواهد داشت.
باتوجه با تنوع محصولات ونوع سازه ها می توانید برای اطلاعات بیشتر واگاهی از مزایای هر محصول ومعایب ان با مشاورین شرکت تماس حاصل کرده وبا کیفیت وکم هزینه ترین گلخانه را دارا باشید.